Kvalita

Jako obchodníci a výrobci potravinových a krmivových surovin jsme si vědomi své zvláštní odpovědnosti. Řízení kvality provázející proces stejně jako pravidelné kontroly a certifikace zajišťují, že naše produkty vždy odpovídají nejnovějším požadavkům na kvalitu.

Abychom zajistili současné a budoucí požadavky našich zákazníků, jsme certifikováni jako obchodníci v odvětví krmiv podle GMP (osvědčených výrobních postupů) a FSA (zajištění bezpečnosti krmiv). Tato certifikace je uvedena na seznamu QS (zajištění kvality) a je organizací Q&S (Qualität und Sicherheit GmbH / zajištění kvality) uznávána jako ekvivalent v rámci QS-ID č.: 4048473679374.

Zajištění kvality je pro nás stejně samozřejmé jako snaha o nejlepší možné splnění všech požadavků na sledovatelnost v rámci sledovacích systémů.

Koncepce HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů) v sektoru krmiv i v potravinářském sektoru slouží prostřednictvím nepřetržité analýzy rizik bezpečnosti výrobků. Zde jsou zohledněny požadavky právních předpisů a směrnic ES, stejně jako hygiena potravin a krmiv.

Navíc je společnost C. Mackprang jr. certifikována podle nařízení EU č. 834/2007, které se zaměřuje na organickou výrobu, a může tedy nabídnout širokou škálu bio produktů.

Bezpečnost našich krmiv zajišťujeme prostřednictvím následujících norem:
Zpět na začátek stránky