Bílkovinné nosiče

Bílkovinné krmivo tvoří velkou část krmení dojného a žírného dobytku. Mají pozitivní vliv na energetickou bilanci přežvýkavců.

Řepkový šrot Sójový šrot

Řepkový šrot

Řepkový šrot vzniká při extrakci oleje z řepkového semene. Přitom se po hrubém čištění a mechanickém drcení semen lisováním ze semen získává olej. V následném procesu opékání se zvyšuje stravitelnost šrotu. Opečený šrot se suší, chladí a případně peletuje.

Během extrakce, opékání a sušení se ke šrotu mohou přidávat části semen a soapstock. Také může být použita bělicí hlinka a pomocné filtrační látky.

Řepkový šrot se používá hlavně na krmení hospodářských zvířat. Je vhodný zejména jako bílkovinná složka v mléčném jadrném krmivu a je stále více používán pro krmení prasat a drůbeže.

Kromě toho lze využít řepkový šrot v bioplynových zařízeních na výrobu energie.

Parametry kvality řepkového šrotu

Cca 33/34 % hrubého proteinu
Cca 12,5 % vlhkosti
Max. 4 % hrubého tuku

Průměrné obsahy v řepkovém extrakčním šrotu při 89 % sušiny 

Hrubý popel67g/kg
Hrubý tuk31g/kg
Hrubá vláknina118g/kg
Surový protein339g/kg
Cukr87g/kg

Sójový šrot

Sójový šrot je vedlejší produkt získávání oleje ze sóji (ze sójových bobů pro lidskou výživu). Nejprve jsou sójové boby čištěny, pak oloupány a mechanicky rozdrceny. Po extrakci se sójový šrot zahřeje parou, což se rovněž nazývá opékání. Opečený sójový šrot se vysuší a zchladí. Hrubé kusy šrotu se semelou. Sójový šrot přidávaný do zvířecího krmení je předem odtučněn a zahřát. V krmení hovězího dobytka se sójový šrot používá jako zdroj bílkovin, což je alternativa k řepkovému šrotu. Obsah surových proteinů závisí na zpracování sójových bobů před extrakcí oleje.

Sójový šrot je běžně v prodeji ve třech formách:

  • Nízký obsah bílkovin (LP) s přibližně 44 % hrubého proteinu a tuku / hrubé vlákniny cca 7 %
  • Střední obsah proteinu (MP) s přibližně 48 % hrubého proteinu a tuku / hrubé vlákniny cca 7 %
  • Vysoký obsah bílkovin (HP) s cca 49 % hrubého proteinu a tuku / hrubé vlákniny cca 7 %

Rozdíl je v tom, že se sójové boby před vytvořením sójového šrotu HP loupají a tím roste relativní podíl hrubých proteinů.

*Sója a řepka podléhají jako přírodní produkty různým faktorům ovlivňujícím kvalitu, jako jsou například klimatické podmínky během vegetační doby, povaha obdělávaných ploch, použití hnojiva nebo prostředků na boj proti škůdcům, jakož i výrobní poměry a použití pomocných prostředků. Proto zásadně platí, že se jakost zboží může každý rok měnit.

Zpět na začátek stránky