Bioprodukty

Jedná se o krmivo vybrané podle druhu v ekologické kvalitě, aby se vyhovělo nutričně fyziologickým a druhově specifickým potřebám. Mezi bioprodukty patří vysoce kvalitní proteinové složky, jako jsou bio sójové pokrutiny a bio třtinová melasa jako krmné suroviny.

Bio pivovarský ječmen Bio sójové pokrutiny Bio melasa z cukrové

Bio pivovarský ječmen

(Produkt z kontrolovaného ekologického pěstování)

Pod pivovarským ječmenem se, oproti krmnému, rozumí ječmen, který se pěstuje pro pivovarské účely a tím i pro lidskou výživu.

Pivovarský ječmen se zpracovává v sladovně na slad a slouží jako sešrotovaný slad v pivovarech, mletý chlebový slad v pekařském průmyslu, whiskový a lihovarský slad v odvětví lihovin, sladová káva nebo např. v snídaňových cereáliích. K vaření piva a sladování mohou být použity téměř všechny druhy obilí. Ječmen se však prosadil vedle pšenice jako hlavní surovina. Plevy ječmene mají v pivovaru technologický význam, neboť tvoří při čištění (čeření) kalu vrstvu přírodního filtru pro oddělení pivovarské sladiny od mláta. Kromě toho ječmen vykazuje ze všech obilovin nejvyšší aktivitu enzymů odbourávajících škrob, což je důležité pro rychlé zcukernatění škrobu ve varně pivovaru. 

Pivovarský ječmen je vyroben převážně z dvouřadového jarního ječmene. Šlechtěním rostlin vznikly v posledních letech nové dvouřadové odrůdy ozimého pivovarského ječmene, které se velmi blíží kvalitě jarních pivovarských odrůd ječmene. Navíc se ještě pěstují šestiřadové ozimé pivovarské ječmeny, a to převážně ve Francii.

Kritéria kvality pivovarského ječmene

Vlhkost max.14,5%
Třídění >2,5 mm min.
Stanovení pomocí štěrbinového síta
85 % (70 %)
< 2,0 mm & > 5,0 mm

Zlomek max. 
• klíčivost min.
• ozimý ječmen max.
• prasklá zrna 

1 %
95 % (93 %)
2 % (4 %)
max. 2 %

Nečistoty max.

2,5 %
z toho nejvýše:
Zadina a poškozená zrna
Nečistoty zrna
• z toho zrna napadená fusariem 
Různé nečistoty obilí 

2,5 %
2,5 %
0,5 %
1 %
Vyklíčená zrna základ (max.) 1 %
Hrubý protein min. 9,5 %
Hrubý protein základní (max.)  11 % (12 %)
Deoxynivalenol (DON) max. 1250 10-9
Zearalenon (ZEA) max.100 10-9

Hodnoty se mohou lišit podle odrůdy a ročníku sklizně. Všechny suroviny poléhají směrnici EU 834/2007 a 889/2008 – Ekologické kontrolní místo certifikované podle normy DE-HH-039. Hodnoty jsou nezávazné. Biologické pěstování pivovarského ječmene podléhá kontrole odrůd. Biologické pěstování bio pivovarského ječmene podléhá kontrole ekologického pěstování krmiv a/nebo potravin.

*Bio pivovarský ječmen podléhá jako přírodní produkt různým faktorům ovlivňujícím kvalitu, jako jsou například klimatické podmínky během vegetační doby, povaha obdělávaných ploch, použití hnojiva nebo prostředků na boj proti škůdcům, jakož i výrobní poměry a použití pomocných prostředků. Proto zásadně platí, že se jakost zboží může každý rok měnit.

Bio sójové pokrutiny

Sójové pokrutiny vznikají při výrobě sójového oleje. Semena sóji jsou drcena a zahřívána, což zvyšuje výnos oleje během procesu následného lisování. Lisování se provádí většinou pomocí rotačních šneků („vytlačovací lisy“). 

Sójové pokrutiny jsou vhodné zejména jako krmné suroviny pro dojný a žírný dobytek, dále jako jadrné složky krmiva pro přežvýkavce a jako krmivo pro drůbež.

Informační analýza:

Sušinacca 89%
Hrubý popel  cca 6 - 7%
Surový protein FScca 40 -44%
Hrubá vláknina  cca 7-8%

Hodnoty v sušině podle odrůdy a roku sklizně. Všechny suroviny poléhají směrnici EU 834/2007 a 889/2008 – Ekologické kontrolní místo certifikované podle normy DE-HH-039. Hodnoty jsou nezávazné.

Přesné složení bio sójových pokrutin závisí na složení zpracovaných sójových bobů a podléhá přirozené fluktuaci.

Biologické pěstování sóji podléhá kontrole ekologického pěstování krmiv a/nebo potravin.

*Sója podléhá jako přírodní produkt různým faktorům ovlivňujícím kvalitu, jako jsou například klimatické podmínky během vegetační doby, povaha obdělávaných ploch, použití hnojiva nebo prostředků na boj proti škůdcům, jakož i výrobní poměry a použití pomocných prostředků. Proto zásadně platí, že se jakost zboží může každý rok měnit.

Bio třtinová melasa

(Produkt z kontrolovaného ekologického pěstování)

Bio melasa z cukrové třtiny je vedlejší produkt, který se tvoří při výrobě bio třtinového cukru z bio cukrové třtiny. Bio melasa z cukrové třtiny se používá k vázání prachu, jako pomůcka pro peletování a jako prostředek pro silážování. Bio melasa z cukrové třtiny je vhodná po standardizaci i jako krmná surovina pro dojný a žírný dobytek a jako jadrná složka krmiva pro přežvýkavce.

Brix cca 70 - 80 %
Celkové cukrymin cca 50 %
Popelmax. cca 11 %

Hodnoty v sušině podle odrůdy a roku sklizně. Všechny suroviny poléhají směrnici EU 834/2007 a 889/2008 – Ekologické kontrolní místo certifikované podle normy DE-HH-039.

Přesné složení bio melasy závisí na složení zpracovávané cukrové třtiny a podléhá přirozené fluktuaci.

Biologické pěstování cukrové třtiny podléhá kontrole ekologického pěstování krmiv a/nebo potravin.

*Bio melasa cukrové třtiny podléhá jako přírodní produkt různým faktorům ovlivňujícím kvalitu, jako jsou například klimatické podmínky během vegetační doby, povaha obdělávaných ploch, použití hnojiva nebo prostředků na boj proti škůdcům, jakož i výrobní poměry a použití pomocných prostředků. Proto zásadně platí, že se jakost zboží může každý rok měnit.

Zpět na začátek stránky