Chlebové a

krmné obiloviny

Jako obilniny jsou na jedné straně označovány převážně jednoleté rostliny z čeledi lipnicovitých, které se pěstují pro plodová zrna, na straně druhé se za obiloviny považují sklizená plodová zrna.

Plody slouží jako potrava pro lidskou spotřebu nebo ke krmným účelům, vedle toho jako surovina pro výrobu potravin a technických výrobků. Zrna obilí jsou tvořena škrobovým a také (v menší míře) bílkovinovým endospermem, tuk obsahujícím klíčkem, vzájemně srostlým semenným obalem a oplodím, jakož i aleuronovými vrstvami bohatými na bílkoviny, které leží mezi endospermem a obalem. Obsažené bílkoviny některých rodů obilnin (pšenice, špalda, žito, ječmen, žitovec) se také nazývají lepek nebo gluten. Pro většinu použití jsou plody po dozrání mlácením odděleny od sklizených rostlin. Během tohoto procesu u některých odrůd zůstávají na zrnu také plucha a osiny, které jsou srostlé s obalem. U některých starých odrůd se vyskytují také plevy a úlomky vřeten klasů. U většiny druhů mouky se tradičně, pokud možno zcela, odstraňuje obal mletím, broušením nebo jinými postupy a jako otruby se samostatně recykluje. U celozrnné mouky tomu tak není. Pro získání skladovatelných produktů musí být odstraněn nebo tepelně ošetřen i klíček. Ten lze použít pro získání oleje z obilných klíčků. Ke spotřebě se plody obilnin nebo jejich endosperm zpracovávají především mletím. Poté se z nich peče chléb, vaří kaše nebo se zpracovávají na nudle. Z obilovin s malým obsahem lepku se dá chléb vyrobit jen jako chlebová placka.

Skladování

Dnes jsou běžná sila pro skladování obilí takzvaná plochá a věžová sila. Používají se ale také jednoduchá skladovací zařízení (plošné sklady) jako mezisklady. Kontrola a péče o obiloviny ve skladu jsou naprosto nezbytné. Obilí dýchá: To znamená, že dochází k přerozdělování vlhkosti v obilných zrnech a zčásti také k výstupu vody – obilí se „potí“. To napomáhá růstu mikroorganismů. Navíc tvoří 40 % zásypu sila dutiny. Stav vzduchu v těchto dutinách určuje „klima“ zásypu. Proto je nutné neustálé sledování vlhkosti a teploty. K základním pravidlům skladování patří čištění obilí a čas od času výměna vzduchu v silu. Obiloviny lze skladovat za následujících podmínek: Vlhkost nižší než 14 %, teplota pod 20 °C (nejvhodnější teploty jsou 5–8 °C). Nečistoty pod 1 %.

Kritéria kvality

Obiloviny jsou považovány za zdravé a standardní, pokud mají zdravou vůni, jsou bez mrtvých nebo živých škůdců (včetně roztočů), mají správnou barvu a odpovídají následujícím kritériím kvality:

Oblast krmiv

(parametry platí pro naši „Standardní paritu“ franko Südoldenburg)

Krmná pšenice
min. 72 kg na hektolitr
max. 2 % nečistot
max. 15 % vlhkost

Krmné žito
min. 68 kg na hektolitr
max. 2 % nečistot
max. 15 % vlhkosti
max. 0,10 % námelu
max. 1 mg/kg DON 

Krmný ječmen
min. 62 kg na hektolitr
max. 2 % nečistot
max. 15 % vlhkosti

Oblast potravin

(parametry platí pro naši „Standardní paritu“ franko Hamburk)

Německá chlebová pšenice s 12 % proteinů (tzv. pšenice B)
min. 77 kg na hektolitr
min. 12 % proteinů
min. 230 sekund číslo poklesu
max. 2 % nečistot
max. 14,5 % vlhkosti
max. 5 % poškozených zrn

Německá chlebová pšenice s 13 % proteinů (tzv. pšenice A)
min. 78 kg na hektolitr
min. 13 % proteinů
min. 250 sekund číslo poklesu
max. 2 % nečistot
max. 14,5 % vlhkosti
max. 5 % poškozených zrn

EU žito na mletí (franko mlýn)
min. 72 kg na hektolitr
min. 120 sekund číslo poklesu
max. 2 % nečistot
max. 14,5 % vlhkosti
max. 5 % poškozených zrn
max. 0,05 % námelu

*Obiloviny podléhají jako přírodní produkt různým faktorům ovlivňujícím kvalitu, jako jsou například klimatické podmínky během vegetační doby, povaha obdělávaných ploch, použití hnojiva nebo prostředků na boj proti škůdcům, jakož i výrobní poměry a použití pomocných prostředků. Proto zásadně platí, že se jakost zboží může každý rok měnit.

Zpět na začátek stránky