Kapalné produkty

Melasa slouží díky svým příznivým vlastnostem a součástem jako krmivo pro téměř všechna zvířata. Zároveň je sladká, zlepšuje příjem krmiva a poskytuje vysokou a rychlou dodávku energie. Vinázu lze používat v krmivech pro obohacení bílkovinami, jako pojivo / proti prachu a jako apetit povzbuzující prostředek. Surový glycerin funguje při krmení také jako dodavatel energie. Je bezbarvý a má sladkou chuť, která může pozitivně ovlivnit příjem krmiva.

Melasa Melasa z cukrové řepy Vináza Surový glycerin

Melasa

Melasa je vazký (vysoce viskózní), tmavě hnědý cukrový sirup, který je vedlejším produktem výroby cukru z cukrové třtiny a cukrové řepy. Melasa obsahuje vedle cukru ještě organické kyseliny, betain, vitamíny a anorganické soli. Zbývající cukr v melase je část, která z ekonomických hledisek již nemůže být hospodárně vykrystalizována. Melasa je přírodní produkt a nemůže být, jakmile jednou vznikne, ve svém složení změněna. Výjimkou je změna ředěním/standardizací vodou.

Melasa jako přírodní produkt podléhá různým faktorům ovlivňujícím její kvalitu:

  • Vegetační období výchozího produktu
  • Klimatické podmínky během vegetačního období
  • Kvalita pozemku / hnojení / boje proti škůdcům
  • Doba sklizně a zpracování
  • Výrobní poměry / pomocné prostředky

Zásadně platí, že jakost zboží se může každý rok měnit. Je třeba poznamenat, že cukrovary mají tendenci být stále efektivnější, zvyšují výnos cukru z cukrové řepy nebo cukrové třtiny, a proto zbývající obsah cukru v melase klesá. Po celém světě každý rok vznikne cca 10 milionů tun řepné melasy (Evropa, Severní Amerika) a asi 65 milionů tun melasy z cukrové třtiny (Jižní Amerika, Asie, Afrika, Austrálie). Viskozita je vysoce závislá na teplotě a liší se od výrobku k výrobku. Vizuální vzhled zboží může být v rozsahu od hnědé po sytě černou. Ze zpracování melasy vznikají navíc k již zmíněným druhům melasy ještě další deriváty. Deriváty jsou navenek podobné melase, jako např. barva, konzistence a viskozita. Rozdíl je však ve složení, a tedy i použitelnosti.

Melasa z cukrové řepy

Melasa z cukrové řepy má někdy velmi odlišné vlastnosti: v závislosti na oblasti pěstování, použitých hnojivech, průběhu vegetačního období, na cukrovaru zpracovávajícím cukrovou řepu a pomocných látkách používaných v procesu vznikají individuální vlastnosti. Kromě toho je proces zpracování v cukrovaru neustále optimalizován na produkci cukru, což způsobuje kolísání složení a konzistence výsledné melasy, která vzniká jako vedlejší produkt, a to dokonce i v rámci jedné kampaně.

Níže uvedené obsažené látky ovlivňují jakost − s ohledem na použití. Za zásadně ovlivňující jakost se považují, vzhledem k aplikaci, v dalším uvedené obsažené látky.

Obsah cukru v melase z cukrové řepy se udává jako polarizace nebo celkový cukr, obsah vody jako obsah sušiny nebo Brix.

Melasa v nestandardizované podobě se může lišit v rámci následujících oblastí kvality:

Přímá polarizacePřímá polarizace
Invertuje0 < 1,5
Brix73 až 86 %
Popel5 až 8 %
Surový protein8 až 12 %

Dva zavedené obchodní standardy jsou:

  • Melasa z cukrové řepy, min. 47 % celkového cukru, jinak zdravá, běžná v obchodě
  • Melasa z cukrové řepy, min. 42 % celkového cukru, jinak zdravá, běžná v obchodě

*cukrová řepa podléhá jako přírodní produkt různým faktorům ovlivňujícím kvalitu, jako jsou například klimatické podmínky během vegetační doby, povaha obdělávaných ploch, použití hnojiva nebo prostředků na boj proti škůdcům, jakož i výrobní poměry a použití pomocných prostředků. Proto zásadně platí, že se jakost zboží může každý rok měnit.

Vináza

Slovo vináza pochází z latinského vinacaeus a původně znamenalo vinné kvasinky. Na počátku 20. století byla vináza v Evropě společný termín pro zahuštěnou, zakvašenou melasu z cukrové řepy. Vináza je, stejně jako melasa, medu podobný, tmavě hnědý sirup, který vzniká jako vedlejší produkt z fermentačního procesu, v němž se melasa používá jako surovina.

Kvalita vinázy se značně liší. V závislosti na tom, zda byla jako surovina v procesu kvašení použita melasa z cukrové třtiny, řepná melasa, zahuštěná šťáva, šťávy surového cukru nebo jiné zdroje uhlohydrátů. Dále podle technické povahy jednotlivých výrobních prostor a množství energie, která se používá pro odpařování technologické vody z fermentačního procesu. 

Vináza je vedlejší produkt ve kvasných podnicích, které produkují alkohol, droždí, kyselinu citronovou, kyselinu mléčnou nebo glutamát sodný. V průběhu kvasných procesů je téměř všechen zbytkový cukr z použitých surovin extrahován. Tomu odpovídajícím způsobem se posouvá podíl původních složek použitých surovin.

Vlastnosti vináz kolísají ve zhruba následujících rozsazích:

Dusík N1,9 až 6,4 %
Surový protein podle Kjiedahla (N x 6,25)12 až 33 %
Popel4 až 21%
Sušina45 až 72%
Draslík1 až 11%

Podle kvality se vináza používá jako krmivo, pomocný prostředek k peletování, na vázání prachu a stále více jako organické hnojivo.

*Vináza z produkce cukrové řepy podléhá jako přírodní produkt různým faktorům ovlivňujícím kvalitu, jako jsou například klimatické podmínky během vegetační doby, povaha obdělávaných ploch, použití hnojiva nebo prostředků na boj proti škůdcům, jakož i výrobní poměry a použití pomocných prostředků. Proto zásadně platí, že se jakost zboží může každý rok měnit.

Surový glycerin

Surový glycerin vzniká jako vedlejší produkt při esterifikaci rostlinných olejů na bionaftu. Kvalita surového glycerolu se liší podle výrobního zařízení, použitých surovin a výrobního procesu. Barva je ovlivněna volbou rostlinného oleje používaného ve výrobě. Surový glycerin na bázi řepkového oleje je tedy obecně jasnější než surový glycerin ze sójového oleje. 

Níže uvedené složky jsou považovány za hlavní, které určují kvalitu − na základě použití. V poslední době se silněji rozlišuje mezi GMO (Geneticky modifikovaný organismus) a nikoliv GMO.

Kvalita surového glycerinu kolísají zhruba v následujících rozsazích:

Glycerincca 80 až 86%
Voda< 15%
Metanol< 0,2%
Hodnota pH 4-6

* Uvedeny v seznamu doporučených krmných surovin pod rostlinným surovým glycerinem 12.07.03

Zpět na začátek stránky