Řízky z cukrové řepy

a suché řízkové pelety

Při zpracování cukrové řepy je v extrakčním zařízení surová šťáva oddělena od extrahovaných řízků.

Přímo po extrakci mají mokré řízky obsah sušiny 8 až 10 %. Vylisováním části jejich obsahu vody vznikají lisované řízky s obsahem sušiny okolo 25 %. Následně mohou být řízky usušeny na suché řízky s obsahem sušiny 90 %.

V Německu se ve většině továren přimíchá do řízků během procesu sušení melasa. Výsledné melasové řízky mají cukernatost 16–20 %.  Sušené řízky/melasové řízky se v Německu z větší části lisují do pelet o průměru 6–10 mm.

*Cukrová řepa podléhá jako přírodní produkt různým faktorům ovlivňujícím kvalitu, jako jsou například klimatické podmínky během vegetační doby, povaha obdělávaných ploch, použití hnojiva nebo prostředků na boj proti škůdcům, jakož i výrobní poměry a použití pomocných prostředků. Proto zásadně platí, že se jakost zboží může každý rok měnit.

Zpět na začátek stránky